การแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ

การแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ

การแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ

สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่รู้ตัวว่ากำลัง ตั้งครรภ์ แน่นอนว่าความกังวลใจเกี่ยวกับการดูแลครรภ์ย่อมเกิดขึ้น เพราะกว่าที่เจ้าตัวน้อยจะลืมตาออกมาดูโลกนั้นจะต้องอยู่ในท้องคุณแม่ถึง 9 เดือน ดังนั้นการใส่ใจดูแลครรภ์อย่างถูกวิธีคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจและร่วมมือกันเพื่อให้เจ้าตัวน้อยคลอดออกมาอย่างสมบูรณ์และแข็งแรง

รู้ทันพัฒนาการทารกในครรภ์

เดือนที่ 1 ทางการแพทย์จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายเป็นวันแรกของการตั้งครรภ์และนับไปจนครบ 40 สัปดาห์เป็นวันคะเนกำหนดคลอด

เดือนที่ 2 (5 – 8 สัปดาห์)

 • ตัวอ่อนในครรภ์จะมีความยาวประมาณ 4 – 25 มิลลิเมตร
 • รูปร่างโค้งงอ 
 • การตั้งครรภ์ยังไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัด
 • ตัวอ่อนเริ่มพัฒนาอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ระบบประสาท ตา แขนและขา 
 • ตรวจพบการเต้นของหัวใจของตัวอ่อนในครรภ์ช่วงอายุครรภ์ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ขึ้นไปจากการทำ
  อัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดได้ด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง

เดือนที่ 3 (9 – 12 สัปดาห์)

 • ตัวอ่อนมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 2.5 – 7 เซนติเมตร 
 • แขนขาจะเริ่มปรากฏให้เห็นการเคลื่อนไหว
 • ตา ปาก จมูก และหู เริ่มปรากฏให้เห็น
 • สมองมีพัฒนาการไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา 
 • ปลายเดือนอวัยวะต่าง ๆ พัฒนาเกือบครบทุกส่วน

เดือนที่ 4 (13 – 16 สัปดาห์)

 • ทารกมีความยาวจากหัวถึงก้นประมาณ 7 – 12 เซนติเมตร
 • ทารกโตขึ้นวันละ 2 – 3 มิลลิเมตร
 • ใบหน้าตัวอ่อนเห็นชัดเจนขึ้น
 • นิ้วมือนิ้วเท้าเห็นชัดเจน
 • เริ่มฟังเสียงหัวใจทารกได้ด้วยเครื่องฟังเสียงหัวใจ

เดือนที่ 5 (17 – 20 สัปดาห์)

 • ทารกมีความยาวจากหัวถึงเท้าประมาณ 16 – 25 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 100 – 300 กรัม
 • สามารถฟังหัวใจทารกเต้นได้ด้วยหูฟัง จากการฟังทางหน้าท้อง
 • เริ่มมีขนตา ขนคิ้ว มีขนอ่อนปกคลุมทั่วตัวและหน้า
 • หูทำงานเต็มที่เริ่มได้ยินเสียงแม่ 
 • เปลือกตายังปิดสนิท
 • คุณแม่จะรู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์

เดือนที่ 6 (21 – 24 สัปดาห์)

 • ทารกมีความยาวประมาณ 25 – 30 เซนติเมตร 
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 300 – 600 กรัม 
 • ผมที่ศีรษะและคิ้วจะปรากฏชัดขึ้น 
 • ตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงมองเห็นเพศชัดเจน

เดือนที่ 7 (25 – 28 สัปดาห์)

 • ทารกมีความยาวประมาณ 30 – 35 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 600 – 1,000 กรัม 
 • ผิวทารกมีรอยย่น เริ่มมีไขมันใต้ผิวหนัง
 • ศีรษะโต มีขนคิ้วและขนตา
 • สามารถลืมตาและหลับตาได้แล้ว
 • สามารถได้ยินเสียงจากภายนอก
 • สะอึกได้

เดือนที่ 8 (29 – 32 สัปดาห์)

 • ทารกมีความยาวประมาณ 35 – 40 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,000 – 1,600 กรัม
 • ผิวหนังบางแดงและคลุมด้วยไข ยังเหี่ยวย่นอยู่
 • ถ้าเป็นผู้ชายลูกอัณฑะจะเริ่มเลื่อนลงในถุง

เดือนที่ 9 (33 – 36 สัปดาห์)

 • ทารกมีความยาวประมาณ 40 – 45 เซนติเมตร
 • ทารกมีน้ำหนักประมาณ 1,600 – 2,500 กรัม 
 • ผิวหนังแดง รอยย่นเริ่มหายไป 
 • เริ่มดิ้นแรงจนสามารถเห็นความเคลื่อนไหวจากภายนอกได้ 
 • ปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่

เดือนที่ 10 (37 – 40 สัปดาห์)

 • ทารกมีความยาวประมาณ 45-50 เซนติเมตร 
 • ทารกมีน้ำหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป 
 • มีการสะสมไขมันมากขึ้น รอยย่นของผิวหนังหายไป
 • เป็นระยะครบกำหนดคลอด
 • ทารกอาจคลอดเมื่อไรก็ได้ระหว่างสัปดาห์ที่ 37 – 42 สัปดาห์