คัมภีร์สำหรับคุณแม่มือใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งแม่และลูก

คัมภีร์สำหรับคุณแม่มือใหม่ เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งแม่และลูก

คัมภีร์สำหรับคุณแม่มือใหม่ การดูแลลูกสำหรับคุณแม่มือใหม่อาจเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ

ซึ่งถ้าเรามีแนวทางในการเลี้ยงลูกสักหน่อยคงทำให้เราอุ่นใจและเลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงแนะคัมภีร์ 4 วิธีคุณแม่มือใหม่ด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติมาฝากแม่ๆ ทุกคนค่ะ

นายแพทย์ภานุวัฒน์  ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คุณแม่มือใหม่สามารถนำหลักสุขบัญญัติไปใช้ปฏิบัติเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นได้ง่ายๆ

โดยเริ่มจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะในนมแม่มีประโยชน์มากมาย รวมไปถึงทำให้ลูกมีโอกาสพัฒนาสมองและมีเชาว์ปัญญาที่ดีโดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กทุกคนควรได้กินนมแม่อย่างเดียวถึง อายุ 6 เดือน และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่กับอาหารตามวัยไปจนถึง 2 ปีหรือนานกว่านั้น

สำหรับ นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์  ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา ก็ได้แนะ 4 วิธี สำหรับคุณแม่มือใหม่ปฏิบัติทุกวันด้วยหลักสุขบัญญัติ ดังนี้

1) ให้นมลูกด้วยนมแม่ นอกจากทำให้ลูกมีสุขภาพที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ยังช่วยให้คุณแม่น้ำหนักลดเร็ว ลดความเสี่ยงโรคอ้วน ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างแม่กับลูก

2) รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นม ไข่ ผัก ผลไม้ และแคลเซียมซึ่งคุณแม่อาจขาดเนื่องจากทารกดึงแคลเซียมไปใช้ การรับประทานอาหารที่ดีและเพียงพอ จะทำให้นมแม่มีคุณภาพ

3) งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาดองทุกชนิด เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งแม่และลูก อีดทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกด้วย

4) ออกกำลังกาย จะช่วยสร้างความแข็งแรงและทำให้รูปร่างกลับสูภาวะปกติ นอกจากนี้ยังช่วยหลั่งสารเอ็นโดฟินส์ซึ่งเป็นสารที่ลดความเครียดและช่วยให้มีความสุข ส่งผลต่ออารมณ์ในการเลี้ยงลูกของแม่

อิมเมจและไฟล์เวกเตอร์ png เหล่านี้มีขนาดประมาณ ตั้งครรภ์, สุขภาพของแม่และเด็ก, โอบกอด 

ซึ่งสามารถใช้เพื่อตอบสนองการออกแบบส่วนใหญ่ที่คุณต้องการ รองรับการบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสียข้อมูลสำหรับรูปภาพ แม่และลูก สุขภาพของแม่และเด็ก

แม่และลูกที่แข็งแรง ตั้งครรภ์ png โปร่งใสทั้งหมด ดาวน์โหลดภาพ png ภาพตัดปะล่าสุดหรือไฟล์เวกเตอร์และเริ่มต้นการออกแบบวารสารของคุณ