เด็กกับจักรยาน

เด็กกับจักรยาน

เด็กกับจักรยาน คุณซื้ออะไรเป็นของขวัญปีใหม่ หรือของขวัญวันเกิด ให้ลูกครับ?
คิดถึงจักรยานบ้างไหม?
ลูกคุณเคยเอ่ยปากขอจักรยานกับคุณบ้างหรือเปล่า?

เด็กกับจักรยาน

สำหรับเด็กหลายคน

การได้รับและมีจักรยานเป็นของตัวเองเป็นหลักหมายสำคัญในการเติบโตขึ้นมา เพราะจักรยานไม่เพียงแต่ให้ความสนุกสนานที่เด็กทุกคนปรารถนาเท่านั้น จักรยานยังให้ความเป็นอิสระ ให้ความสามารถที่จะออกกำลังกายและจะไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้ชุมชนและโลกภายนอกครอบครัว บ่มเพาะบุคลิกและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และเติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไว้ใจพวกเขา นี่เหมือนกับเด็กทั่วโลก

มีการสำรวจในออสเตรเลียพบว่า จักรยานเป็นของขวัญอันดับหนึ่งที่เด็กออสซี่อยากได้ช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกลับเป็นตรงข้าม คือมีแนวโน้มว่าพ่อแม่จะซื้อจักรยานให้เด็กลดลง

ด้วยเหตุผลว่าถนนมีรถมากขึ้น ไม่มีที่ทางปลอดภัยให้เด็กขี่จักรยาน รวมทั้งการขี่จักรยานไปโรงเรียน และในรัฐนิวเซาท์เวลส์และรัฐวิกทอเรียยังมีกฎห้ามเด็กอายุมากกว่า 12 ปีขี่จักรยานบนทางเท้าอีกด้วย

การที่เด็กออกมาขี่จักรยานน้อยลงมีผลกระทบในทางลบอย่างสำคัญต่อระดับการมีกิจกรรมทางกาย (physical activity) หรือการออกกำลังกาย (physical exercise) และมีผลกระทบทางลบต่อเนื่องโดยตรงไปยังสุขภาพของเด็ก

เด็กต้องออกกำลังกายจึงจะมีการพัฒนาการของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมทั้งความฉลาด เป็นไปด้วยดีระดับที่ต้องการคือวันละ 20-60 นาที อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ และหากทำให้เด็กรักการออกกำลังกายและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอได้ก็จะเป็นสมบัติติดตัวไปตลอดชีวิตส่งผลดีต่อสุขภาพไปจนพวกเขาเป็นผู้สูงอายุ

“เด็กต้องกำลังกายจึงจะมีพัฒนาการของร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ รวมทั้งความฉลาด”
แต่การจะทำให้เด็กรักการออกกำลังกายและออกกำลังกายเป็นประจำก็ต้องทำให้การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สนุก ทำง่ายและจะให้ดีก็แฝงเข้าไปอยู่ในสิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวัน
การขี่จักรยานตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ดีที่สุด ดังนั้นสถานการณ์ที่เด็กขี่จักรยานได้ลดลงจึงมักมีผลในทางลบต่อสุภาพเด็ก

เด็กที่ใช้ชีวิตอยู่นิ่งกับที่มากขึ้น เคลื่อนไหวน้อยไม่ออกกำลังกาย นอกจากทำให้เด็กขาดพัฒนาการที่ดีแล้ว ยังทำให้เด็กมีสภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนปัญหาเด็กอ้วนเป็นหาของเด็กทั่วโลกซึ่งเกิดจากการขาดการออกกำลังกายบวกกับการกินอาหารที่ไม่ได้สัดส่วน
ข้อมูลล่าสุดในออสเตรเลียชี้ว่า เด็กอายุ 5-11 ปีร้อยละ 71 และเยาวชนวัยรุ่นอายุ 12-17 ปี ร้อยละ 91.5 มีกิจกรรมทางกาย-การออกกำลังกายไม่เพียงพอ และในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา ทั้งเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มที่จะมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมๆไปกับยอดการขายจักรยานเด็กลดลงร้อยละ 22
เมืองไทยมีสภาพใกล้เคียงกับออสเตรเลียหรือไม่
การสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กได้ขี่จักรยานไปโรงเรียนและไปไหนมาไหนได้ปลอดภัย คือการสร้างเด็กให้แข็งแรงทั้งกายและใจ